Олон Үйлдэлтэй Машин

Олон Үйлдэлтэй Машин

WeDo 2.0 Сургалт

LEGO® Education WeDo 2.0

Дахивар ялгагч, тээвэрлэгч техник технологийн талаар мэдлэг олгож, түүнтэйгээ уялдуулж олон сонирхолтой бүтээлүүд хийнэ. Бодит жишээ дээр шинжлэх ухаантай танилцаж, програмчлалын анхан шатны мэдлэг олгох WeDo 2.0 сургалт.

Барилгын Техник

Барилгын Техник

WeDo 2.0 Сургалт

LEGO® Education WeDo 2.0

Барилгын барихад ямар техник технологи ашигладаг талаар судлана. Бодит жишээ дээр шинжлэх ухаантай танилцаж, програмчлалын анхан шатны мэдлэг олгох WeDo 2.0 сургалт.

Татагч Робот

Татагч Робот

WeDo 2.0 Сургалт

LEGO® Education WeDo 2.0

Ямар нэгэн биетийг хөдөлгөхөд юу шаардлагатай, ямар хүчин зүйлс нөлөөлдөг талаар сонирхолтой судалгаа явуулна. Бодит жишээ дээр шинжлэх ухаантай танилцаж, програмчлалын анхан шатны мэдлэг олгох WeDo 2.0 сургалт.

Кинг Конг

Кинг Конг

WeDo 2.0 Сургалт

LEGO® Education WeDo 2.0

Зурагтаар үзсэн киноны баатруудаа өөрийн төсөөллөөр баяжуулж, шинэ өнгө төрхөөр амь оруулцаая. Бодит жишээ дээр шинжлэх ухаантай танилцаж, програмчлалын анхан шатны мэдлэг олгох WeDo 2.0 сургалт.

Аврах Багийнхан

Аврах Багийнхан

WeDo 2.0 Сургалт

LEGO® Education WeDo 2.0

Байгалийн гамшиг болон яаралтай тусламж үзүүлэх шаардлага гарсан үед ямар техник технологи ашигладаг талаар судлана. Бодит жишээ дээр шинжлэх ухаантай танилцаж, програмчлалын анхан шатны мэдлэг олгох WeDo 2.0 сургалт.

Мэлхий

Мэлхий

WeDo 2.0 Сургалт

LEGO® Education WeDo 2.0

Мэлхийн үүсэл гарал болон түүний хувирлын талаар судалж онц сонирхолтой төслүүд хэрэгжүүлнэ. Бодит жишээ дээр шинжлэх ухаантай танилцаж, програмчлалын анхан шатны мэдлэг олгох WeDo 2.0 сургалт.