Animal Bingo – LEGO® EDUCATION PRESCHOOL

Амьтдын Бинго тоглосон хүн бүр ялагч. Хүүхдүүд тоглоомын карт дээр дүрсэлсэн амьтны олон өнгийн загваруудыг ээлжлэн бүтээж, тоглоомын дүрмийн дагуу хамтран тоглох гэх мэт олон сонирхолтой зүйлсийг сурч авах боломжтой. Тэд амьтдыг тоолж, уралдуулж, өнгө, дүрстэй танилцаж хөгжилтэй тоглоомын аргаар аливаа зүйлсийг заавар, гарын авлагын дагуу хийж суралцана.