GYRO BOY – LEGO® MINDSTORMS® EV3

GYRO BOY бол өөрөө тэнцвэрээ олох чадвартай ухаалаг робот юм. EV3-ийн мотор, мэдрэгч болон ахисан шатны програмчлал ашиглан сонирхолтой робот бүтээх хичээл.