Сахилгагүй мангас ZNAP -ийг бүтээхдээ болгоомжтой байхгүй бол тэр өөрт нь ойртсон бүхнийг хаздаг муу  зуршилтай шүү.