Math Train – LEGO® EDUCATION PRESCHOOL

Галт тэрэгний зогсоол болон хөдөлгүүрийн талаар мэдлэг олгож хөгжилтэй тоглоомын аргаар энгийн нэмэх, хасах, тоолох үйлдлийг заана. Хүүхдүүд галт тэрэгний зогсоол байгуулах, зам барих, кран ашиглаж галт тэрэгний ачааг ачиж, буулган өөрсдийн дэд бүтэц бий болгож түүндээ уялдсан сонирхолтой дүрүүдэд орж тоглох юм. Тоглох явцад математик сурч, бүтээлч сэтгэлгээг дэмжиж, хэл ярианы ур чадварыг хөгжүүлнэ.