StoryTales – LEGO® EDUCATION PRESCHOOL

Өвөрмөц, сэтгэл татам түүх ярих сургалт нь хүүхдийн хэл яриа, хийсвэр санаа, бүтээлч байдлыг дэмжих зориулалттай.  Хүүхдүүдийн хамтран ажиллах, ярих болон сонсох чадвар нь өөрсдийн түүх, үлгэрийг зохиох явцад хялбархан хөгжинө.
StoryTales -ийг ашиглан хэн ч хүссэн түүхээ ярих боломжтой!