LEGO® Education WeDo 2.0

Зөгий болон цэцэгс бүтээж, тоос хүртээгч шавьжийн талаар судлана. Бодит жишээ дээр шинжлэх ухаантай танилцаж, програмчлалын анхан шатны мэдлэг олгох WeDo 2.0 сургалт.