LEGO® Education WeDo 2.0

Байгалийн гамшиг болон яаралтай тусламж үзүүлэх шаардлага гарсан үед ямар техник технологи ашигладаг талаар судлана. Бодит жишээ дээр шинжлэх ухаантай танилцаж, програмчлалын анхан шатны мэдлэг олгох WeDo 2.0 сургалт.