LEGO® Education WeDo 2.0

Зурагтаар үзсэн киноны баатруудаа өөрийн төсөөллөөр баяжуулж, шинэ өнгө төрхөөр амь оруулцаая. Бодит жишээ дээр шинжлэх ухаантай танилцаж, програмчлалын анхан шатны мэдлэг олгох WeDo 2.0 сургалт.