LEGO® Education WeDo 2.0

Ямар нэгэн биетийг хөдөлгөхөд юу шаардлагатай, ямар хүчин зүйлс нөлөөлдөг талаар сонирхолтой судалгаа явуулна. Бодит жишээ дээр шинжлэх ухаантай танилцаж, програмчлалын анхан шатны мэдлэг олгох WeDo 2.0 сургалт.