LEGO® Education WeDo 2.0

Дахивар ялгагч, тээвэрлэгч техник технологийн талаар мэдлэг олгож, түүнтэйгээ уялдуулж олон сонирхолтой бүтээлүүд хийнэ. Бодит жишээ дээр шинжлэх ухаантай танилцаж, програмчлалын анхан шатны мэдлэг олгох WeDo 2.0 сургалт.